Ефективний топ-менеджер

Будь-яка людина, попри її статус чи посаду, щодня змушена приймати безліч рішень. У керівників бізнесу, кількість та складність рішень, які вони змушені вчиняти у кризових та критичних для компаній ситуаціях, в десятки разів більша. Важливо, що саме від якості та ефективності рішення, які в короткі терміни зробив топ-менеджер, залежить подальша доля компанії.

Помиляються усі, хтось більше, хтось значно менше. Варто розуміти, що кількість невдач можна скоротити завдяки практичному досвіду та навчанню. Саме для цього, рекомендуємо Вам онлайн-курс “Ефективний топ-менеджер”.

Програма курсу:

    Заняття №1   Стратегія поведінки топ-менеджера у період економічної кризи.

 • Фокус прийняття рішень керівником

 • Алгоритм прийняття рішень

 • Приклади рішень з наслідками ( практика)

    Заняття № 2   Бізнес-модель: як топ-менеджеру масштабувати бізнес в умовах кризи?

 • Структура бізнес-моделі

 • Лінійне та масштабоване розширення бізнесу

 • Управління бізнес-моделлю в час кризи

   Заняття № 3   Як реагувати топ-менеджеру на зовнішнє середовище?

 • Аналіз зовнішнього середовища

 • Структура зовнішнього середовища

 • Правила гри у зовнішньому середовищі під час кризи

  Заняття №4   Модель конкурентного посередництва

 • Основа моделі конкурентного посередництва

 • Маржинальний дохід. Ціннісна і об’ємна маржинальність.

 • Критерії успіху при застосування моделі для топ-менеджерів.

  Заняття № 5  Проектне мислення. Відмінність від функціонального мислення.

 • Відмінність процесного мислення від функціонального

 • Ефективність процесного мислення

 • Правила побудови бізнес-процесів

  Заняття № 6  Правила побудови проекту. Цілі та критерії успішності проекту.

 • Формування проектів та визначення їх цілей

 • Діаграма Ішікави при побудові алгоритмів досягнення цілей в проекті

 • Правила складання проектів та оцінка критеріїв їх успішності

 Заняття № 7  Теорія обмежених систем та операційне планування.

 • Приклад задачі Голдрата для розрахунку проектних обмежень

 • Діаграма Ганта у плануванні реалізації проектів

 Заняття № 8  Система управління фінансами для топ-менеджерів

 • Фінансовий аудит системи

 • Оптимізація витрат

 • Оптимізація надходжень і правила грошових потоків.

   Заняття № 9 Стратегія залучення трудових ресурсів

 • Процесна модель обліку роботи персоналу

 • Модель купівлі ефективного часу працівників

 • Алгоритми економії часу при залученні персоналу на прикладах

  Заняття № 10 Короткі рішення топ-менеджера під час кризи.

 • Система мислення топ-менеджера під час кризи

 • Система прийняття рішень

 • Як топ-менеджеру стати співвласником бізнесу

Кількість навчальних годин – 30, кількість кредитів UABL – 5. Після завершення програми та успішної здачі екзамену учасник отримує міжнародний сертифікат «PL Project Leader».

Стратегія поведінки топ-менеджера в період економічної кризи.

1
Стратегія поведінки топ-менеджера в період економічної кризи
1 год. 15 хв.

Не секрет, що у економічно складний для компанії період, врятувати її зможе лише алгоритм рішучих рішень. І від правильності цих рішень – залежатиме подальша доля компанії. В сучасному світі, безліч компаній завершують свою діяльність, саме через відсутність якісних та обізнаних топ-менеджерів компаній.

Цю проблему, легко можна уникнути за допомогою якісної бізнес-освіти. Онлайн-курс “Ефективний топ-менеджер” створений саме з цією метою. Завдяки його практичному використанню та багаторічному досвіду тренерів, якісні та важливі знання отримали прогресивні топ-менеджери.

2
Стратегія поведінки топ-менеджера в період економічної кризи. Презентація

Бізнес-модель: як топ-менеджеру масштабувати бізнес в умовах кризи?

1
Бізнес-модель: як топ-менеджеру масштабувати бізнес в умовах кризи?
2 години

Криза – небезпечна для будь-якого бізнесу. Попри свої загрози, для багатьох це період може принести неабиякі можливості для росту. Це зумовлено тим, що паніку, яка приходить разом із кризою, несе в собі найбільше проблем для компаній. Єдині, хто зможе адаптуватись та поступово масштабуватись – це освічені топ-менеджери компаній.

Перше, що їм потрібно зробити – це позбутись хаосу та почати правильно структурувати процеси компанії. Збільште ефективність та реалізуйте свої можливості завдяки цьому модулю. 

2
Бізнес-модель: як топ-менеджеру масштабувати бізнес в умовах кризи? Презентація.

Як реагувати топ-менеджеру на зовнішнє середовище?

1
Як реагувати топ-менеджеру на зовнішнє середовище?
1 година 45 хв.

Стратегічне управління бізнесом є важливою умовою для подальшого розвитку підприємства. Але варто розуміти, що в кризовий період або в умовах швидких змін на ринку такий підхід не завжди ефективний. В таких випадках компанії важко прогнозувати подальший розвиток подій. Відповідно, успіх або провал компанії залежить саме від рішень топ-менеджери. Важливо, що від рівня освіченості топ-менеджера, залежатиме позиція Вашого бізнесу на ринку.

2
Як реагувати топ-менеджеру на зовнішнє середовище? Презентація.

Модель конкурентного посередництва.

1
Модель конкурентного посередництва
1 година 50 хв.

Допомагаємо топ-менеджерам зміцнювати конкурентоспроможність компанії. В сучасних умовах бізнес конкурентоспроможність будь-якої компанії визначається саме в період складних економічних умов. Це найважчий період для ефективності малих та середніх підприємств, які відіграють важливу роль для економіки країни.

Ефективне управління та надалі покращення конкурентоспроможності неможливе без інтенсивних та перспективних змін. Цю функцію повинен брати на себе саме топ-менеджери компанії. Щоб рішення були правильними, обґрунтованими - важливий багаж знань та практичний досвід. Для економії усіх важливих ресурсів, рекомендуємо даний модуль. 

2
Модель конкурентного посередництва. Презентація.

Проектне мислення. Відмінність від функціонального мислення.

1
Відмінність процесного мислення від функціонального мислення
1 година 45 хв.

У курсі ефективний топ-менеджер Ви ознайомитесь із порівняними характеристиками та ефективністю основних систем організації бізнесу. Приймете для себе рішення, як підвищити ефективність та продуктивність Вашої системи.

2
Відмінність процесного мислення від функціонального мислення. Презентація

Правила побудови проекту. Цілі та критерії успішності проекту.

1
Правила побудови проекту. Цілі та критерії успішності проекту
1 година 45 хв.

Допомагаємо топ-менеджерам зрозуміти як правильно формувати проекти та визначати їх цілі. Якість планування та надалі створення будь-якого проекту залежить від того, як добре топ-менеджер зуміє розробити та обґрунтувати його ключову ціль. Для цього йому потрібно визначити найкращі методи досягнення поставлених завдань.

Щоб ключовий процес визначення цілей проекту відбувся без помилок та втрати дорогоцінних ресурсів для компанії, топ-менеджери компанії повинні мати чітке розуміння процесного планування.

Для отримання якісних та практичних знань, які є необхідними для кожного топ-менеджера – рекомендуємо даний модуль.

2
Правила побудови проекту. Цілі та критерії успішності проекту. Презентація

Теорія обмежених систем та операційне планування.

1
Теорія обмежених систем та операційне планування
1 година 35 хв.

Навчаємо топ-менеджерів теорії обмежених систем та операційному плануванню. Кожен бізнес потребує оптимізації, що пов’язана із завантаженням операційної системи. Топ-менеджменту компанії слід ретельно та якісно прописати процес оперативного планування на управління обмеженнями.

Щоб нівелювати обмеження системи обмеження потрібно виконати декілька кроків, першим із яких є його визначення. Як правильно це робити та які подальші дії, Ви можете дізнатись у даному модулі. 

2
Теорія обмежених систем та операційне планування. Презентація.

Система управління фінансами для топ-менеджерів.

1
Система управління фінансами для топ-менеджерів
1 година 50 хв.

Більшість сучасних компаній, які ставлять собі за мету стрімкий розвиток та продуктивну конкурентоспроможність, набувають розуміння необхідності глибокого вивчення фінансового управління.

Якісна фінансова політика підприємства дозволяє реалізувати більшість можливостей компанії, які без ефективного дослідження є неможливими. Основую для фінансової політики є стратегічне мислення, в якому важливу роль відіграють саме навики топ-менеджменту компанії.

Тому вивчення цього процесу дозволить визначати та будувати довгострокову перспективу для використання фінансів у компанії.

2
Система управління фінансами для топ-менеджерів. Презентація.

Стратегія залучення трудових ресурсів.

1
Стратегія залучення трудових ресурсів
2 години

Сьогодні існують безліч перешкод у традиційному менеджменті, які не дозволяють компаніям бути інноваційними та як результат конкурентоспроможними. Одною із таких проблем є стратегія залучення трудових ресурсів. Зміна підходу до персоналу, його залучення в роботу та управління людиною як особистістю - запорука успіху компанії.

Як правильно вибудовувати ці та інші процеси трудових ресурсів дізнайтесь у цьому модулі.

2
Стратегія залучення трудових ресурсів. Презентація.

Короткі рішення топ-менеджера під час кризи.

1
Поведінка ТОП менеджера під час кризи в компанії
1 год. 40 хв.

У курсі ефективний ТОП-менеджер Ви отримаєте ключову інформацію про те, як діяти під час кризових ситуацій у компаніях та як приймати управлінські рішення для швидкого виходу з кризи.

2
Поведінка ТОП менеджера під час кризи в компанії. Презентація

Будьте першим, хто додасть відгук.

Будь ласка, увійдіть , щоб залишити відгук
Додати до списку бажань
Зарахований:
Тривалість: 30 годин
Лекції: 20
Відео: 10

Блог