Мистецтво прийняття управлінських рішень

Сучасні інструменти прийняття ефективних рішень у бізнесі.

Специфіка ведення бізнесу, змушує керівника щодня приймати управлінські рішення. Вони відрізняться як масштабом, так і складністю. На жаль, управлінці часто помиляються із рішенням. Це зумовлено ти, що в момент роздумів вони не опираються на уже наявні, сучасні рішення, а керуються інтуїцією. Саме необґрунтовані вчинки, знищують бізнес.

Ми пропонуємо добірку сучасних управлінських рішень, які реально допомагають керівникам реалізовувати весь потенціал компаній. Це не просто навчальна програма, яка складається з модулів, це можливість підібрати рішення для будь-якої проблеми чи небезпеки.


Для кого програма?     


 • Топ-менеджери компанії
 • Бізнес-консультанти
 • СЕО компанії

Програма курсу (детальний опис до кожного заняття можна прочитати у вкладці “Навчальна програма”):

 1. Піраміда організаційного розвитку.
 2. Модель бізнесу Остервальдера.
 3. Хвороби росту організації.
 4. Визначення ціни.
 5. Ключова стратегія.
 6. Аналіз трендів та застосування трендів до зростання.
 7. Модель універсального посередництва.
 8. Матриця продукт-ринок.
 9. Діаграма Ішікави.
 10. Модель п’яти Чому Сакіті Тойода.
 11. Проектно-процесне мислення.
 12. Піраміда Ділтса.
 13. Система п’яти Сигма.
 14. Залучення коштів у бізнес.
 15. Система грейдування заробітної плати працівників.
 16. Метод SABONE.
 17. Модель стратегічного мислення.
 18. Послідовність розробки унікальної торгової пропозиції.
 19. Задоволення різних типів клієнтів.
 20. Проактивне мислення – досягнення результату.
 21. Матриця Ейзенхайера.
 22. Принципи неймінгу при створенні ТМ.
 23. Як керівнику стати співвласником?
 24. Стратегія брендингу.
 25. Послідовність створення торгової марки.
 26. Алгоритм вибору місця.
 27. Сучасні інструменти прийняття ефективних рішень у бізнесі.
 28. Інтенсивність розподілу в каналах збуту.
 29. Метод Simplex.
 30. Вісім конкурентних позицій у бізнесі.
 31. Методика Scamper.
 32. Модель RIO для організаційних ресурсів.
 33. Три горизонти McKinsey.
 34. Матриця ADL для бізнес-стратегії.
 35. Матриця Кепнера-Трего для пошуку рішень у бізнесі.
 36. Матриця Аутсорсингу.
 37.  Процедура Шаретт проведення мозкового штурму.
 38. Техніка зворотного мозкового штурму.
 39. Техніка 8D для пошуку управлінських рішень.
 40. Техніка бізнес-балансу CATWOE.
 41. Концепція стратегічного ромба.
 42. Модель TDODAR для прийняття рішень під тиском.
 43. Піраміда Керола.
 44. Продуктова модель мислення Харсона.
 45. Система прийняття рішень PrOACT.
 46. Як вирішити проблему за 6 ефективних кроків?
 47. 10 помилок в тайм-менеджменті.
 48. Розробка п’яти рівнів продукту для збільшення продажів.
 49. Модель DREAMS для найму персоналу і утримування кращих працівників.
 50. Модель SERVQUAL –  ефективний спосіб вимірювання сервісу.

Кількість навчальних годин – 100, кількість кредитів UABL – 16,7. Після завершення програми та успішної здачі екзамену учасник отримує міжнародний сертифікат «Business Consultant».

Піраміда організаційного розвитку (Ерік Фламгольц)

1
Піраміда організаційного розвитку (Ерік Фламгольц)
37 хв.

Як побудувати системну організацію із найбільшою продуктивністю та прибутковістю. У цьому модулі піде мова про системний підхід до побудови ефективного бізнесу та систематизації бізнесу і виключення хвороб росту, які заважають його розвитку.

Модель бізнесу Остервальдера-Пін’є

1
Модель бізнесу Остервальдера-Пін’є
25 хв.

Заробітки бізнесу напряму залежать від наявності у бізнесі чіткої бізнес-моделі. Найбільш ефективним принципом побудови моделі бізнесу є Модель Остервальдера-Пін'є. Але важливо вміти точно описати та внести точні дані. Компанії, які мають розроблену модель розвиваються значно ефективніше та стабільніше, ніж компанії з відсутністю моделі.

Хвороби росту (Ерік Фламгольц)

1
Хвороби росту (Ерік Фламгольц)
33 хв.

У будь-якої організації є або надмірність інфраструктури або її брак. При цьому організація або втрачає кошти, або не може більше заробляти. На це впливають саме Хвороби росту організації. Як виявити хвороби росту організацій та їх позбутись піде мова у цьому модулі.

Визначення ціни продукту (товару чи послуги)

1
Визначення ціни продукту (товару чи послуги)
35 хв.

Як правильно визначити ціну продукту та перемагати у ціновій конкуренції. Цінова конкуренція посилюється, але потрібно вміти у ній вигравати. Про це буде мова у цьому модулі.

Ключова стратегія бізнесу

1
Ключова стратегія бізнесу
20 хв.

Стратегія бізнесу є вирішальним чинником ефективного зростання бізнесу та перемоги конкурентів на ринку. Як розробити ефективну стратегію та яким є алгоритм розробки стратегії з гарантованим успіхом піде мова у цьому модулі.

Аналіз трендів та застосування трендів до зростання

1
Аналіз трендів та застосування трендів до зростання
15 хв.

Бізнес, який використовує тренди розвитку ринку розвивається набагато швидше та ефективніше за бізнес, який покаладється лише на свої ресурси. Як ефективно визначати тренди і їх використовувати для розвитку бізнесу Ви дізнаєтесь у цьому модулі.

Модель універсального посередництва

1
Модель універсального посередництва
22 хв.

Всі без виключення компанії та люди є посередниками. Як збільшити заробітки через цінністну маржинальність та вміння застосовувати модель конкурентного посередництва Ви дізнаєтесь у цьому модулі.

Матриця ПРОДУКТ / РИНОК

1
Матриця ПРОДУКТ / РИНОК
20 хв.

Матриця продукт /ринок - це необхідний інструмент для чіткого формування цілей бізнесу та формування стратегії бізнесу. Як показує практика, усі без виключення компанії, які мають розроблену матрицю продукт/ринок є ефективними та показують прибутки у будь-яких ситуаціях змін ринку. Компанії, які не мають розробленої матриці, часто викидають гроші на вітер та втрачають ефективність і показують збитки.

Діаграма Ішікави

1
Діаграма Ішікави
16 хв.

Як знайти кореневі причини, які призводять до вирішення проблем чи досягнення цілей. Керівники часто хапаються за якесь одне чудо-рішення та намагаються вирішити всі проблеми через нього. Але це чудо-рішення, як правило, призводить до втрат та помилок. Насправді є дерево причин, які впливають на досягнення рішень і часто зовсім неявна причина є ключовою у розвитку бізнесу та зростанні заробітків. діаграма Ішікави є простим та водночас дуже ефективним інструментом прийняття управлінських рішень та збільшення заробітків.

Модель п’яти «Чому?» Сакіті Тойода

1
Модель п’яти «Чому?» Сакіті Тойода
20 хв.

Модель п'яти Чому Сакіті Тойода Методика Сакіті Тойода - навик для отримування інформації про проблему компанії. На шляху своєї реалізації, усі компанії, стикаються із великою кількістю проблем. Слабкість та накопичення проявляється тоді, коли керівник не можу зрозуміти шлях розв’язання й банально старається її уникнути. Сильний керівник навпаки, шукає причину, розв’язує її та в результаті застраховує компанію від проблем в майбутньому. Саме тому рекомендуємо освоїти модель п'яти Чому Сакіті Тойода.

2
Модель п’яти «Чому?» Сакіті Тойода. Презентація

Проектно-процесне мислення

1
Модель проектно-процесного мислення
35 хв.

Проектно-процесне мислення як інструмент усвідомлення послідовності досягнення цілей. В сучасному управлінні компанією велику роль відіграє управління процесами. Це значно кращий метод, в порівнянні зі звичайним управлінням. Саме він дозволяє Вам систематизувати роботу підприємства, синхронізувати взаємодію усіх працівників та як результат розробити реальний план розвитку компанію.

2
Модель проектно-процесного мислення. Презентація

Піраміда Ділтса

1
Піраміда Ділтса
15 хв.

Піраміда Ділтса - сучасний інструмент прийняття рішень. Сучасний керівник постійно попадає в такі реалії, коли часу на роздуми перед прийняттям рішення не так уже й багато. Саме тут важливу роль відіграють навики, які він тренує та набуває завдяки отриманню нової, практичної інформації. Проблема не може вирішуватись на рівні, на якому вона виникла чи поставлена. Як правильно розв’язувати проблеми дізнайтесь завдяки модулю.

2
Піраміда Ділтса. Презентація

Система 5 Сигма

1
Система 5 сігма
10 хв.

Система п'яти Сигма - уміння створення оптимальних умов виробництва та функціонування компанії. Компанії найкраще розвиватиметься тоді, коли при мінімальних витратах вона досягатиме максимальних результатів. Це можливо зробити, навіть у сучасних реаліях, але вимагає від керівника побудови чіткої системності дій. Опануйте навик завдяки даному модулю.

2
Система 5 сігма. Презентація

Залучення коштів у бізнес

1
Залучення коштів у бізнес
25 хв.

Залучення коштів у бізнес - інструмент ефективного розвитку бізнесу. Лише 1% підприємств, якісно співпрацюють з інвесторами. Інші ж, не мають реального розуміння, як це правильно зробити. У модулі показано рішення, яке практично впроваджувалось у багатьох компаніях і яке дозволяло ефективно залучати кошти та інвестиції.

2
Залучення коштів у бізнес. Презентація

Система грейдів заробітної плати працівників

1
Система грейдів заробітної плати працівників
50 хв.

Система грейдування заробітної плати працівників. Не секрет, що значна кількість керівників, через відсутність професійного навчання, придумують свої моделі оплати праці, які витрачають значні ресурси. Пошук рішення спрощують уже готові системи, які залучені на інших підприємствах й дають позитивний результат. Опануйте навик грейдування оплати праці завдяки даному модулю.

2
Система грейдів заробітної плати працівників. Презентація

Мотиви купівельної поведінки SABONE

1
Мотиви купівельної поведінки SABONE
10 хв.

Як задовольняти усі типи клієнтів продуктами компанії. МОТИВИ КУПІВЕЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ

Французом Ж. Ф. Кроларом була запропонована модель, що одержала назву SABONE, що включає в себе 6 основних мотивів, що впливають на поведінку покупців.

2
Мотиви купівельної поведінки SABONE. Презентація

Модель стратегічного мислення

1
Модель стратегічного мислення
25 хв.

Модель стратегічного мислення - інструмент цілеспрямованого розвитку компанії. Стратегічне мислення відіграє важливу роль для керівника в управлінні. Воно дозволяє йому вибудувати системне бачення та конкретизувати головну мету. А також, що не менш важливо, отримувати достовірну та в достатній кількості інформацію.

2
Модель стратегічного мислення. Презентація

Послідовність розробки унікальної торгової пропозиції

1
Послідовність розробки унікальної торгової пропозиції
30 хв.

Несправжнє УТП продукту створюється штучно. Зазвичай береться характеристика товару, допрацьовується маркетологами і підноситься ЦА як щось виняткове, без аналогів. У 90% випадків унікальна пропозиція є помилковою, тобто нам транслюють штучно покращені властивості.

2
Послідовність розробки унікальної торгової пропозиції. Презентація

Задоволення різних типів клієнтів

1
Задоволення різних типів клієнтів
15 хв.

Задоволення різних типів клієнтів як інструмент сучасних рішень у продажі. Більшість компаній розуміють, що свого важливо задовольнити усіх можливих клієнтів, яким релевантний продукт. Існує безліч варіантів типування клієнтів. Щоб не розпорошувати свою увагу та концентрацію, в модулі виділено саме ті, які зустрічається найчастіше. Додатково кожен із них детально описаний та з неведенням плану, як із ним працювати.

2
Задоволення різних типів клієнтів. Презентація

Проактивне мислення - досягнення результату

1
Проактивне мислення – досягнення результату
30 хв.

Проактивне мислення - сучасний інструмент досягнення цілей. 

Наше мислення відіграє важливо роль як у повсякденному житті, так і побудові бізнесу. Зміна мислення складний та тривалий процес, але життєво необхідний. У світі існує закономірність, або ми вдосконалюємось та розвиваємось, або ми перестаємо існувати. Даний модуль дасть Вам п'ять базових принципів мислення, які необхідні застосувати до себе та своєї компанії. 

Матриця Ейзенхауера

1
Матриця Ейзенхауера
15 хв.

Матриця Ейзенхайера як сучасний інструмент тайм-менеджменту. Більшість керівників стикаються із проблемою браку часу та перенавантаження. Втручання в велику кількість процесів, розконцентрують його увагу і як результат призводять до прийняття неправильних рішень. Також, проблеми з робочим тайм-менеджментом призводять до відсутності відпочинкового часу, який так потрібен керівнику.

2
Матриця Ейзенхауера. Презентація

Принципи неймінгу при створенні торгових марок

1
Принципи неймінгу при створенні торгових марок
20 хв.

Принципи неймінгу при створенні ТМ Усі компанії стикаються зі створенням торгових марок. Для кожного із них, важливо, щоб позиціювання в голові споживача, абсолютно відповідало потребам споживача й створювало правильні асоціації. Правила побудови ТМ, приклади та рекомендації вивчайте у даному модулі.

2
Принципи неймінгу при створенні торгових марок. Презентація

Як керівнику компанії стати співвласником

1
Як керівнику компанії стати співвласником
25 хв.

Як керівнику стати співвласником. Дуже часто, керівники ставлять собі запитання, а інколи завдання: “Чи можу я бути співвласником компанії?”. Більшість із них вважають цей перехід нереальним, для своїх можливостей. Але це не так, при правильно вибудованому алгоритмі, можна досягнути цього результату. В основі цього модуля, кейси з шістдесяти компаній, в яких було організовано цей процес.

2
Як керівнику компанії стати співвласником. Презентація

Стратегія брендингу

1
Стратегія брендингу
15 хв.

Стратегія брендингу - сучасний інструмент збільшення продажів. Розробка торгової марки компанії та виведення її на ринок - сьогодні є чи найважливішим фактором в збільшені реалізації товару. Позаяк, сучасне бізнес-середовище переповнене різними підприємствами. Перемагають ті, які запам'ятовується. Формула успішної стратегії брендингу, яка реалізована уже не вперше на практиці, продемонстровано у модулі.

2
Стратегія брендингу. Презентація

Послідовність створення торгової марки

1
Послідовність створення торгової марки
20 хв.

Послідовність створення ТМ як інструмент залучення клієнтів у бізнес. Якщо дивитись на приклади успішно реалізованих торгових марок, можна помітити певну послідовність, алгоритм створення. На жаль, більшість помилково вважають успіхом, оформлений логотип, який і вважають ТМ. Помилково вважати, що гарний малюнок це 99% успіху. Який же насправді має бути алгоритм створення, дізнайтесь у модулі.

2
Послідовність створення торгової марки. Презентація

Алгоритм вибору місця. Стратегія побудови каналів збуту

1
Алгоритм вибору місця. Стратегія побудови каналів збуту
25 хв.

Канали розподілу переміщують товари та послуги від виробників до споживачів. Вони долають бар'єри часу, відстані і права власності, які відділяють товари й послуги від тих, хто ними користуватиметься. Учасники каналу розподілу – виробники, оптові та роздрібні торгівці та інші виконують у каналі одну або кілька функцій.

Сучасні інструменти прийняття ефективних рішень у бізнесі

1
Сучасні інструменти прийняття ефективних рішень у бізнесі
15 хв.

Інтенсивність розподілу у каналах збуту

1
Інтенсивність розподілу у каналах збуту
10 хв.

Інтенсивність розподілу в каналах збуту Є три варіанти, на які поділяються інтенсивність розподілу. Це: інтенсивний розподіл, вибірковий, ексклюзивний. Кожен із них має свої особливості та по різному впливає на розвиток компанії. Щоб не марнувати ресурси своєї компанії, рекомендуємо ознайомитись із даним модулем, та визначити найкращу для себе інтенсивність.

2
Інтенсивність розподілу у каналах збуту. Презентація

Метод Simplex для вирішення проблем в бізнесі

1
Метод Simplex для вирішення проблем в бізнесі
32 хв.

Більшість керівників фокусуються на постійному вирішенні проблем і це стає їх пожирачем часу. Вирішення однієї проблеми практично завжди породжує появу наступних проблем. Як навчитись ефективно вирішувати не лише проблеми, але і прибирати причини їх виникнення ми розглянемо в цьому модулі.

Вісім конкурентних позицій у бізнесі

1
Вісім конкурентних позицій у бізнесі
34 хв.

Конкуренція посилюється, тому вибір ефективної стратегії - це найбільш важливий крок, від якого будуть залежати подальші дії. Як обирати власну стратегію та ефективно протидіяти конкурентам будемо розглядати у цьому модулі.

Методика «SCAMPER»

1
Методика «SCAMPER»
29 хв.

Методика «SCAMPER» являє собою схему послідовного визначення певних запитань, які стимулюють генерацію нових ідей. Це методика креативності. Вона допомагає швидко вирішувати проблеми та знаходити неординарні рішення для розвитку.

Модель VRIO для організаційних ресурсів

1
Модель VRIO для організаційних ресурсів
42 хв.

Будь-яка компанія має свої ресурси: людські, фінансові, технологічні, компетенційні. Те, наскільки ефективно вона ними користується і визначає її успіх в бізнесі. Модель VRIO допомагає проаналізувати ресурси і правильно їх застосовувати.

Модель «Три горизонти» McKinsey

1
Модель «Три горизонти» McKinsey
22 хв.

Як ефективно розвивати бізнес і не опинитись у "вчорашньому" дні. Часто компанії не замислюються про наявність трьох горизонтів планування розвитку і намагаються конкурувати, при цьому втрачаючи стратегічну перевагу на ринку.

Матриця ADL для бізнес-стратегії

1
Матриця ADL для бізнес-стратегії
34 хв.

Обрання ефективної стратегії розвитку бізнесу - це одне з ключових питань керівника. Часто слабкі стратегії призводять до провалу компаній та звільнення керівників. Особливо це критично на спадних ринках чи під час кризових змін зовнішнього середовища. У цьому модулі ми розглянемо як обирати ефективну стратегію.

Матриця Кепнера-Трего для пошуку рішень у бізнесі

1
Матриця Кепнера-Трего для пошуку рішень у бізнесі
22 хв.

Ефективні алгоритми прийняття управлінських рішень завжди зменшують витрати та прискорюють успіх і заробітки. Як приймати рішення швидко та ефективно розглядається саме у цьому модулі.

Матриця аутсорсингу

1
Матриця аутсорсингу
47 хв.

Намагання утримати в компанії всі процеси часто призводить до суттєвого падіння прибутковості компанії і зростання неефективних витрат. Але ризики аутсорсингу є доволі суттєвими. Як уникнути ризиків і збільшити прибутковість ми розглянемо у цьому модулі.

Процедура Шаретт проведення мозкового штурму

1
Процедура Шаретт проведення мозкового штурму
30 хв.

Метод мозкового штурму дає дуже непогані результати, проте якщо в групі зібралось 15 і більше осіб, можуть виникнути найрізноманітніші проблеми - від конфліктів до появи великої кількості непотрібних тем та ідей. Процедура Шаретт є однією з найбільш ефективних технік у світі щодо максимізації результативності мозкових штурмів з одночасним підвищенням залученості персоналу.

2
Процедура Шаретт проведення мозкового штурму. Презентація

Техніка зворотного мозкового штурму

1
Техніка зворотного мозкового штурму
15 хв.

Цей метод допоможе вам знайти вирішення проблем за допомогою комбінування мозкового штурму і так званих зворотних технік. Він розширить можливості мозкового штурму і дозволить знайти ще більше цікавих ідей. Щоб використовувати цю техніку, використовуйте два «зворотних» запитання: замість того, щоб запитати себе «Як можна вирішити або уникнути виникнення проблеми?» запитайте «Як я можу створити проблему?». А замість запитання «Як я можу досягти цих результатів?», Задайте питання «Як я можу досягти протилежного ефекту?»

2
Техніка зворотного мозкового штурму. Презентація

Техніка 8D для пошуку рішень

1
Техніка 8D для пошуку рішень
20 хв.

Техніка 8D здатна вирішувати комплексні завдання, які зазвичай може вирішити лише експерт. Однак, що стосується простих проблем, з нею цей метод навряд чи може впоратися. Техніка «8D» застосовується у випадках: наявності проблеми (дефекту), причини якого нам незрозумілі; вимоги споживачів; вимоги виробництва. 8D - це систематичний метод пошуку рішення, тому якщо вам потрібна техніка, яка покаже який з кількох варіантів вибрати, потрібно спробувати інші методики.

2
Техніка 8D для пошуку рішень. Презентація

Техніка бізнес-аналізу CATWOE

1
Техніка бізнес-аналізу CATWOE
30 хв.

Що ви робите, коли стикаєтесь з проблемою в бізнесі? Наприклад, що у вас велика текучка персоналу, і ви не знаєте, чому. Можливо, ви б провели мозковий штурм можливих причин і застосували б ряд різних дій, щоб виправити ситуацію. Але що буде, якщо ви зосередилися не на тій проблемі, або ви просто дивитесь на один симптом більшої проблеми? Зосередившись на одному аспекті, ви, як правило, перестаєте шукати інші потенційні проблеми. Саме тоді ви ризикуєте пропустити основну проблему, яка може бути більш серйозною, ніж та, яку ви визначили.

2
Техніка бізнес-аналізу CATWOE. Презентація

Концепція Стратегічного ромба

1
Концепція Стратегічного ромба
14 хв.

Розробка успішної стратегії бізнесу чи власної кар'єри часто складається з гіпотез, на перевірку яких потрібний час і кошти. Цей модуль показує алгоритм розробки стратегії з гарантованим результатом і без додаткових витрат часу і коштів на перевірку хибних гіпотез.

Модель TDODAR для прийняття рішення під тиском

1
Модель TDODAR для прийняття рішення під тиском
28 хв

Піраміда Керола

1
Піраміда Керола
30 хв.

Чому деякі великі компанії прагнуть створити команди, в яких люди відрізняються один від одного культурами і способом мислення? Навіщо витрачають гроші на некомерційну діяльність? Це робиться лише заради того, щоб виглядати сучасно в очах громадськості або є інші причини? Чому компанії інвестують величезні кошти в деякі речі, які не приносять прямого доходу? Щоб вижити, будь-яка компанія повинна як мінімум мати дохід і виконувати свої обов'язки, засновані на законах. Якщо вона в цьому успішна - має сенс підніматися ще вище за пірамідою Керолла.

2
Піраміда Керола. Презентація

Продуктова модель мислення Харсона

1
Продуктова модель мислення Харсона
25 хв.

Творчий підхід вкрай важливий для вирішення будь-якої проблеми. Якщо ви недостатньо креативні і більш логічні, ви не зможете оцінити проблему з різних точок зору і знайти незвичайне і просте рішення. Якщо ви поєднуєте критичне і творче мислення, ваша ефективність підвищується в рази. Продуктивна модель мислення Харсона допоможе вам в цьому.

2
Продуктова модель мислення Харсона. Презентація

Система прийняття рішень PrOACT

1
Система прийняття рішень PrOACT
25 хв.

Людина приймає рішення різного роду кожен день. Так як приймати правильні рішення нелегко, нам спочатку може знадобитись ефективний інструмент для цього. Система PrOACT дозволяє побачити видимі і невидимі аспекти будь-якої ситуації, а також перевести всі ваші факти, почуття, думки, переконання і поради в краще можливе рішення.

2
Система прийняття рішень PrOACT. Презентація

Як вирішити проблему за 6 ефективних кроків?

1
Як вирішити проблему за 6 ефективних кроків?
30 хв.

Розв'язання проблеми за 6 простих кроків. Універсальної "таблетки" яка б вирішувала усі проблеми, на жаль, не існує. Існують лише загальні алгоритми, як правильно підходити до вирішення проблеми. Саме цей процес описано в модулі. Освоївши даний інструмент, Вам буде набагато простіше давати перешкоди, які постійно несе в собі ведення бізнесу.

2
Як вирішити проблему за 6 ефективних кроків? Презентація

Десять помилок в тайм-менеджменті

1
Десять помилок в тайм-менеджменті
30 хв.

Якщо Вам постійно бракує часу на розвиток та впровадження змін, а рутина все більше "затягує", то з найбільшою ймовірністю Ви робите постійно щонайменше одну з 10-ти найбільш поширених помилок тайм-менеджменту. Як розпізнати ці помилки та навчитись їх уникати буде у цій програмі.

Розробка п’яти рівнів продукту для збільшення продажів

1
Розробка п’яти рівнів продукту для збільшення продажів
25 хв.

Коли ви розробляєте новий продукт або послугу, ключове значення надаєте тому, щоб він зумів задовольнити бажання і потреби клієнтів. Не менш важливо значно перевищити їх очікування, досягаючи вау-ефекту. Це ставить перед вами кілька запитань. Як можна визначити очікування споживачів? Як обійти конкурентів? Які особливості товару або послуги слід при цьому виділити? Філіп Котлер і Кевін Келлер розробили свою модель, яка виділяє п'ять способів, за допомогою яких можна надати цінності будь-якому продукту.

Чим вище рівень, тим цінніший продукт в очах споживачів - це дозволить перевершити їх очікування і отримати серйозну конкурентну перевагу.

2
Розробка п’яти рівнів продукту для збільшення продажів. Презентація

Модель DREAMS для найму персоналу і утримування кращих працівників

1
Модель DREAMS для найму персоналу і утримування кращих працівників
20 хв.

Якщо ви є лідером, то напевно потребуєте кращих людей навіть якщо у вас вже є хороша команда. Як же їх залучити? І як утримати цінних працівників? Модель DREAMS допомагає це зробити максимально ефективно.

Модель SERVQUAL ефективний спосіб вимірювання сервісу

1
Модель SERVQUAL ефективний спосіб вимірювання сервісу
30 хв.

Концепція SERVQUAL являє собою модель, призначену для допомоги в оцінці клієнтського сервісу. Власники і керівники власних компаній часто замислюються на тему того, як можна зробити оцінку якості сервісу компанії для клієнтів, як оцінити якість роботи співробітників, а також намагаються зрозуміти, які при цьому застосовувати вимірювання і показники.

Будьте першим, хто додасть відгук.

Будь ласка, увійдіть , щоб залишити відгук
Додати до списку бажань
Зарахований:
Лекції: 75

Блог