Пошук
  • Владислав Пелих

Руслан Бельтюков. Трансформація кадрового ринку країни під час кризи


Більшість компаній на час карантину перевели працівників у дистанційну форму роботи. Зміна форми роботи створила величезну проблему комунікацій та взаємодії працівників всередині компаній. Функціональна структура виявилась практично паралізованою, оскільки дистанційні наради та дистанційне спілкування призвело до провалювання результатів роботи.


Більшість працівників показали свою нульову ефективність у дистанційному форматі роботи, а отже їх ефективність тепер буде під сумнівом і у реальному житті компанії.


Професійні управлінці знають, що фінансові результати компаніям приносять не працівники і не їх харизма чи вміння спілкуватись, а чітке цілеспрямоване виконання процесів. У великих автоконцернах повністю автоматизоване виробництво не потребує комунікацій між роботами чи усмішок між деталями автомобілів, а потребує виконання чітких алгоритмів, закладених інженерами.


Ми переходимо у світ процесно-проектних систем управління. Світова епідемія та дистанційна робота виступили лише каталізаторами змін на кадровому ринку. Відтепер у професійне спілкування безумовно увійде термін «ефективний час працівника». Ми знаємо, що функціонально працівники багатьох компаній виконували протягом робочого дня багато різних дій. Якісь дії виконувались результативно, а якісь повільно та неякісно. Низька ефективність персоналу була зумовлена великою кількістю дублюючих функцій та великою кількістю посередників у передачі інформації. У час кризи ці баластні процеси одразу вилізли назовні. Працівники отримали більшу автономність, але при цьому почали дуже яскраво проявлятись зайві дії та зайві працівники, які до того часу були баластом в компаніях та лише проїдали ресурси компаній. Результативні працівники почали контактувати з вищими керівниками без посередників і структура компаній почала перетворювати у процесну.


Як наслідок таких дистанційних процесів за рахунок скорочення виручки компаній та формуванню прямих комунікацій між працівниками буде звільнено близько 30% персоналу. Ринок праці очікує великі зміни. Більшість керівників уже не буде цікавити які посади займали працівники, а будуть цікавити їх вміння та компетенції. В основі ринку будуть компетенції та ефективний час працівника, за який можна отримувати максимальний результат.


Деякі компанії будуть скорочувати результативних працівників, залишаючи лояльних, але слабких. Такі компанії при падінні виручки від реалізації неминуче збанкротують і звільнять ринок для сильних компаній.  Натомість працівники, які мають хороші компетенції і знання будуть залучатись уже не для повноцінної роботи в компаніях, а для досягнення певних визначених результатів у проектах і будуть отримувати кошти саме за ці результати. Таким чином, ми будемо переходити від ринку феодального стану компаній, коли на пана-власника працювали робітники, до проектних працівників, які виконуватимуть чітко визначені процеси у проектах.


При цьому проекти будуть двох основних типів: короткострокові та довгострокові. Компанії, які уже перейшли на проектну систему управління до кризи, практично у кризу не згорнулись, а, навпаки, активно тримаються на ринку або зростають. Проекти передбачатимуть залучення лише ефективного часу працівників та виконання протягом часу певних алгоритмів і створення цінностей.

На зміну ринку робочої сили впливають два ключових чинники: першим є зростання у світі IT-послуг, які передбачають наймання працівників на проекти та під певні процеси та відсутність кордонів у найманні робочої сили і другий чинник – дистанційна робота працівників компаній під час епідемії.  Ринок робочої сили перетвориться від рекрутингу працівників на full-time, при якому ефективний час результатів працівника складає не більше половини робочого часу, до закупівлі у працівників лише ефективного часу їх роботи.


Ринок перетвориться у закупівлю фокусованих компетенцій працівників. Іншими словами, керівникам більше не будуть потрібні працівники з комплексом функцій та переліком їх посад в різних компаніях, а будуть потрібні працівники з певними компетенціями і, бажано, сертифікованими міжнародними сертифікатами. Отже, в сучасному світі відсутності стандартів посад в компаніях та стандартності функцій за цими посадами, ринок персоналу буде перетворюватись у ринок сертифікованих компетенцій.


Швидкість поширення вірусу та неминуча криза призведуть до прискорення переходу кадрового ринку до закупівель сертифікованих компетенцій працівників у розрахунку визначної кількості годин у проектах. Формально ринок праці буде перетворюватись від фізичних осіб, які продають свій повний час, до фізичних осіб підприємців, які можуть продавати свої години сертифікованих компетенцій.


Вже зараз ми бачимо у власників та керівників схильність купувати не минулі посади працівників і рекламу їх функцій у минулих компаніях, а купувати чіткі знання і вміння працівників у перерахунку на ефективні години їх виконання. Звичайно, керівники, які звикли до феодальної системи будуть продовжувати спроби наймати працівників на повну зайнятість, але компанії будуть скорочувати прибутки і неминуче перейдуть у процесну систему використання працівників або закриються і звільнять ринок для процесно-орієнтованих компаній.


Отже, працівникам і керівникам потрібно з усією серйозністю готуватись до переходу на процесні системи управління, до проектного менеджменту в роботі компаній. Безробіття буде зростати в усьому світі шаленими темпами і першими зможуть знайти собі роботу кваліфіковані працівники з підтвердженими сертифікованими компетенціями. Ринок праці трансформується у ринок надання послуг працівниками та розвиватиметься ринок аутстафінгових компаній.


Автор Руслан Бельтюков – президент ГО Всеукраїнська Асоціація Керівників Бізнесу – UABL


Дізнатися більше: https://uabl.org/employee/

1 перегляд0 коментар